Cheap Air Jordan 1

اجتماعی و سیاسی

چنانکه پیش بینی می شد بنگاه سخن پراکنی بریتانیای کبیر (BBC) که در وبلاگ فارسی خود با گزارش "حدائق البهائیون"(باغ های بهائیان) میدانی برای تبلیغ بهائیت پدید آورده بود پس از ارائه نقدها و پژوهش های بعضی کاربران غیر بهایی،همچون سایت ساغر به سرنوشت کم آوردن گرفتار آمد و سه روز در هفته گذشته و چهار روز در این هفته به تعطیلی رضا داده و از تاریخ 2007/05/22 تا امروز 2007/05/27 هیچیک از کامنت های ارسالی

0 نظر

یاس: با سلام به دوستان عزیز چند روز قبل بطور تصادفی به وبلاگ بی بی سی بر خوردم که به بهانه یگ گزارش از باغ های بهایی در اسرائیل یک میدان بحث در مورد بهائیت گشوده است که تعدادی در آن به ارائه نظر در مورد بها

0 نظر

بهایی سابق :به ما تعلیم می دادند وقتی با مسلمان ها یا سایر ادیان صحبت می کنید از شیوه تشابه با تعالیم و رویدادهای خود آن دین در مقایسه با بهائیت استفاده کنیدو بگوئید هر پاسخی برای خود می دهید ما برای بهائیت

0 نظر

یاس : ...دولت استعمارگر پیر به چه دلیلی ممکن است به عبدالبهاء لقب سر داده باشد؟

0 نظر

سردبیر :ادعای بهائیت،عدم دخالت در امور سیاسی است.یعنی بهائیان مطابق نصوص و دستورات رهبران،مجاز نیستنددر امور سیاسی و قدرت حاکمه دخالت نمایندیا با حکومت از سر ستیز درآیند و مخالفت کنند.

0 نظر

متین :الله ابهی احبای گرامی چون قرار است که وقتم را با آذرخش و یاس بیهوده تلف نکنم ، شما را دعوت می کنم تا به پاسخی که در همین موضوع در سایت ساغر داده ام مراجعه کنید .

0 نظر

مدتها است سوالاتی پیرامون احکام سکونت – ورود – توقف و تبلیغ در اسرائیلاز نظر آیین بهایی ذهنم را مشغول کرده و خیلی مشتاقم پاسخ دوستان بهاییرا در این زمینه بدانم لذا سوالات زیر را مطرح می کنم و از دوستان بهای

0 نظر

تمام حقوق این پورتال برای مؤسّسه بهائی‌پژوهی محفوظ است.

کپی‌رایت© بهائی‌پژوهی؛ ۱۳۹۹-۱۳۸۵.

Back To Top